odbitki on_line

Najtańsze odbitki w sieci w 3 prostych krokach


odbitki on_line odbitki on_line odbitki on_line

pobierz program



instrukcja

Program FotoSender serwisu Fotolabfuji


Aplikacja łącząca w sobie przeglądarkę plików graficznych z możliwością utworzenia zlecenia i przesłania go do laboratorium FOTOLABFUJI Al. Wolnośc 1 42-200 Częstochowa, maszyny Noritsu 3201 lub Noritsu 3502



Pierwsze okno po uruchomieniu programu "LOGOWANIE" ma na celu pobranie państwa danych osobowych z naszej bazy . Jeśli korzystacie państwo z programu po raz pierwszy to omijacie to okno i wciskacie "Nowy użytkownik" a na końcu programu LOGIN i HASŁO sami państwo ustalacie . System przyjmie państwa dane i zapamięta je pod podany LOGIN , a na państwa skrzynkę zostanie wygenerowany list z potwierdzeniem , prosimy o akceptację poprzez wciśnięcie podanego linku . Każde następne zlecenie proszę zaczynać przez wprowadzenie LOGIN i HASŁO


logowanie


Program posiada podstawowe funkcje edycji zdjęć oraz prosty, intuicyjny interfejs.


Ekran główny składa się z czterech części:

drzewo katalogów po którym poruszamy się za pomocą myszy lub klawiatury

miniaturki zdjęć zawartych w danym katalogu

podgląd zaznaczonego zdjęcia

panel do tworzenia zlecenia, na którym widoczne są dostępne formaty wraz z ceną za jedną odbitkę


logowanie

Panel zlecenia i okno podglądu można wyłączyć korzystając z przycisków zamknięcia umieszczonych w lewym rogu danego okna lub z górnego menu (zakładka Widok).


Obszar miniaturek

Po tym obszarze poruszamy się za pomocą myszy lub klawiszy strzałek. Wybrane zdjęcie zostaje podświetlone na kolor niebieski, a jego powiększenie pokaże się w lewym dolnym rogu. Dodatkowo na panelu składania zlecenia pojawi się skala informująca o jakości zdjęcia dla dostępnych formatów.

Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na miniaturce zdjęcia lub wciśnięcie klawisza ENTER przechodzi do ekranu powiększenia zdjęcia. Ten sam efekt uzyskamy wciskając klawisz POWIĘKSZ.

Aby zaznaczyć lub odznaczyć wszystkie zdjęcia korzystamy z przycisków ZAZNACZ WSZYSTKIE i ODZNACZ WSZYSTKIE. Aby więcej niż jedną miniaturkę trzymając lewy klawisz myszy zaznaczamy wybrany obszar. Aby dodać miniaturkę do zaznaczenia klikamy na niej lewym przyciskiem trzymając klawisz SHIFT.


Podgląd i edycja zdjęć

Do ekranu edycji danego zdjęcia przechodzimy wciskając przycisk EDYCJA ZDJĘCIA. Możemy tu dokonać zmiany nasycenia kolorów, jasności i kontrastu. W każdej chwili dostępne jest porównanie zdjęć przed zmianami i po zmianach.


okno2

Tworzenie zlecenia

Dostępne sposoby dodawania zdjęć:

kliknięcie na wybranej miniaturce prawym przyciskiem lub wciśnięcie spacji dodaje jedną odbitkę zdjęcia w wybranym formacie.

domyślny format wybieramy z dostępnej listy

wciśnięcie przycisku z wybranym formatem lub zwiększenie ilości powoduje dodanie do zlecenia wszystkich zaznaczonych zdjęć


Po dodaniu zdjęcia do zlecenia zostanie podświetlona jego nazwa, a przycisk formatu w zależności od jakości zdjęcia zmieni kolor na:

czerwony w przypadku kiepskiej jakości (za mała rozdzielczość zdjęcia dla wybranego formatu) wskazane zmniejszenie wielkościa tla

żółty w przypadku średniej jakości zdjęcia zalecane zmniejszenie wielkościa

zielony w przypadku zdjęcia dobrej jakości

Usunięcie zaznaczonych zdjęć ze zlecenia odbywa się poprzez ustawienie ilości odbitek na 0. Przez cały czas użytkownik jest informowany o ilości zaznaczonych zdjęć oraz kwocie do zapłaty.

Aby podglądnąć zawartość swojego zlecenia wciskając przycisk DALEJ. Pojawi się ekran ze wszystkimi pozycjami zlecenia i miniaturką zdjęcia przedstawiającą faktyczny obraz odbitki w zależności od sposobu kadrowania.


okno3

Na tym ekranie możesz wybrać sposób kadrowania dla wybranego zdjęcia:


okno3 okno3 okno3

Tutaj możesz też wybrać papier oraz zmodyfikować ilość odbitek danego zdjęcia. Operacje te można dokonać dla całości zlecenia wykorzystując pola listy wyboru u dołu ekranu.

Aby usunąć zdjęcie ze zlecenia ustaw ilość odbitek na 0.

Przycisk POWRÓT przenosi ponownie do ekranu z miniaturkami, gdzie możesz dodać nowe zdjęcia.


Aby wysłać zlecenie do laboratorium należy wcisnąć ponownie przycisk DALEJ. Pojawi się ekran wprowadzający dane potrzebne do realizacji Państwa zlecenia. Proszę podać dane adresowe (koniecznie adres e-mail na który wpłynie akceptacja zlecenia i informacja o odbiorze lub jego odrzuceniu) i wybrać formę odbioru i płatności.

Przy wyborze odbioru podane są opłaty związane z przesyłką (przy przelewie zlecenie będzie zrealizowane i wysłane dopiero po wpłacie pieniędzyna nasze konto).


okno4

Zlecenie zostanie wysłane do naszego laboratorium i zweryfikowane przez obsługę. Czas wysyłania zlecenia jest uwarunkowany od wielkości plików i państwa łącza internetowego.

Na państwa e-mail zostanie automatycznie wysłana wiadomość o przyjęciu zlecenia i po jego wykonaniu wyślemy powtórnie informację o terminie jego odbioru.

Życząc udanej współpracy zespól Fotolabfuji


(c) 2008 FotoLab Fuji. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Internet Plus